Aby działało MAPI na komputerze, na którym nie był nigdy zainstalowany Office trzeba w rejestrze ustawić jedną wartość w kluczu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem
MAPI = 1 (REG_SZ)
W przypadku systemów 64bitowych klucz jest taki:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem