Najnowsza wersja apl. Zlecenia korzysta z tabeli ATRYB_DOD (Atrybuty dodatkowe), możliwe jest definiowanie nowych atrybutów.
Obecnie pola w bazie  danych mają szerokość 100 znaków i tyle atrybutów można zdefiniować.
 
Słownik atrybutów dostępny jest w module PARAMETRY, menu Słowniki.
Generalnie atrybuty można podzielić na 2 sposoby:
1.       Ze względu miejsca ich ustawiania (Katalog, Struktura, Zlecenie)
2.       Ze względu na sposób ustawiania (ręcznie, automatycznie)
 
Dostępność atrybutu w Katalogu, Strukturze, Zleceniu określona jest kolumnach „Obsługa w…” i sprowadza się do wybrania jednej z trzech wartości: Niedostępny, Podgląd, Edycja.
 

 
Nie należy ustawiać Edycji atrybutów wyliczanych automatycznie. Nie zalecamy umożliwienia ustawiania atrybutu na więcej niż jednym poziomie, wyjątek stanowią atrybuty 23, 24, 25, które chyba do tej pory były możliwe do edycji i w Strukturze i w Zleceniu. Inne kombinacje są nieprzetestowane, możliwe, że zablokujemy je programowo.
 
Sposób wyliczenia atrybutów automatycznych <30 nie ulega zmianie – logika zaszyta jest w systemie.
Natomiast ustawienie atrybutu (automatycznego) powyżej 30 zdeterminowane jest przez warunek zdefiniowany w polu Przepis.
Warunek musi spełniać wymogi składni PL/SQL. Sprawdzenie poprawności umożliwia przycisk Sprawdź.
Warunki proste możliwe są do ustawienia bez naszej ingerencji.
Jako „warunki proste” rozumie się te skonstruowane przy użyciu:
- nazw kolumn w tabeli SPISZ (Pozycje zlecenia)
- funkcji i operatorów logicznych i arytmetycznych PL/SQL
np.
WAGA>500 (waga powyżej 500kg)
POW>5 (powierzchnia powyżej 5m2)
OBW>5 (obwód powyżej 5m)
NRKATK>0 and NR_KSZT>0 (jakikolwiek kształt)
NRKATK=1 and NR_KSZT=81(elipsa)
greatest(SZER,WYS)>3000 (dłuższy bok powyżej 3m)
least(SZER,WYS)>2000 (krótszy bok powyżej 2m)
WAGA/greatest(1,greatest(SZER,WYS)) (waga jednostkowa->waga 1m szyby położonej na dłuższym boku lub waga szyby, jeżeli dłuższy bok<1m)
 
Istnieje też możliwość wyliczania bardziej skomplikowanych atrybutów, ale wtedy SIP przygotowuje funkcję do ich wyliczenia. Dotyczy to głownie sytuacji, gdy potrzebne dane zapisane są w innych tabelach.
Przykładowo stepy na bazie testowej SKI:
ATRYBUTY.ILE_BOKOW_STEPU()=1 (step jednostronny ->jeden niezerowy współczynnik w Dodatkach w rekordach typu ‘1  Szyb. strukt.’)
 
ATRYBUTY to nazwa pakietu, do którego dołączać będziemy nowe funkcje, więc dodanie nowego atrybutu będzie wymagać conajwyżej przekompilowania tego pakietu.