SZYBKA LISTA
Tablica sekwencji (zadań do wykonania) powstała jako koncept umożliwiający użytkownikowi programowanie własnych ciągów zdarzeń (czynności, które operator przy każdej liście produkcyjnej powtarza (planowanie, sortowanie, ustawianie szarż, transfery itp)) .

opis parametrów (checkbox'ów):
Parametr "w tle" ma uruchamiać zadania interakcyjne  w trybie wsadowym.
Parametr "Sekw. Aktywna" działa dla headera sekwencji (nr kol=0) i umożliwia wyszukiwanie tylko zaakceptowanych sekwencji.
Parametr "Oper Aktywna" włącza/wyłącza wykonywanie zadania składowego sekwencji.

Aktualnie zdefiniowana sekwencja o nazwie "SZYBKA LISTA" zawiera listę operacji wchodzących w skład procesu przygotowania listy produkcyjnej. Operacje w tej sekwencji można włączać i wyłączać. 
Co do operacji nadawania szarż jest obecnie sprzężona z programem "Ustaw szarże w zaznaczonych zleceniach na liście", który jest programem batchowym. Sekwencję można zakończyć w wybranym przez użytkownika miejscu (po zapisie listy, przed transferami, po wykonaniu transferów itd)