Poniższe ustawienie zwiększa rozdzielczość do 600dpi. Przy takim ustawieniu wymiarowanie szprosów jest czytelne. 

[MAGIC_SPECIALS]
SpecialPDFResolution=600