1. Kiedy zlecenie trafia na listę zleceń, dla których można wystawić PW? 
2. Czy system wystawia PW tylko dla pozycji z zarejestrowanym wykonaniem w CUTMON? 
3. Jak zachowa się system w przypadku formatek ciętych?