1. Zlecenie trafia na listę po zatwierdzeniu wykonania szt na ostatniej instalacji produkcyjnej. Dla każdej sztuki wpisuje się wtedy data wykonania i znacznik wykonania jest ustawiany na 2.
2. CUTMON służy tylko do rejestracji wykonania, znacznik ustawia program do zatwierdzania wykonania z apl. Planowanie.
3. Zatwierdzanie wykonania optymalizacji lub zatwierdzanie cięcia ręcznego skutkuje zapisem znacznika wykonania, jeżeli to są formatki bez obróbek.Zatwierdzanie wykonania formatek z obróbką jest na ostatniej instalacji, na której były obrabiane.