Konfiguracja czytnika HoneyWell Voyager 1202G  - minimalna długość kodu