Konfiguracja nowego sposobu drukowania
 1. Pliki c20drmet.bat oraz c20drmet.exe powinny się znajdować w katalogu programu COPT.
 2. Konfiguracja programu COPT - opty.ini.
  1. [METKI]
   drmetVersion = 21
   drmetBat = <COPT_PATH>\c20drmet.bat
  2. W przypadku korzystania z widoku na bazie danych 
   [DATABASE]
   dbconnect = 1
   dbtype = Oracle
   dbdirect = 0
   dbserver = <tnsnames_alias>
   dbusername = <username>
   dbpassword = <password>
 3. Wykonać skrypt v_etykiety_prod2.sql  a następnie etykieta_prod.sql
 4. Aby plik metki.txt zawierał dane w formacie [klucz]wartosc należy zaznaczyć opcję W kolejności jak na taflach (nowy plik)