Obsługa ponownie rozpatrzonej reklamacji uznanej za niezasadną