W przypadku rozpatrzenia reklamacji w tym samym okresie rozliczeniowym należy :
1. w apl. Magazyn/Zlecenia/Lista dokumentów/WP wykonać akcję pod klawiszem Storno WP-zlecenie
2 ustawić w zleceniu prawidłowy sposób rozliczenia reklamacji (Uznana lub nieuznana) na pozycjach apl. Zlecenia/Lista zleceń - klawisz (Braki/Rekl.)
3. w apl Magazyn/Zlecenia/Dokumenty do wysyłki/Dok. mag do Reklamacji dla
zatw. sped -wystawić odpowiednie dokumenty. Dla nieuznanej pozycji wystawi się WZ, a
dla uznanej WP.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji w innym okresie rozliczeniowym należy :
1. w apl. Magazyn/Zlecenia/Lista dokumentów/WP wykonać akcję pod klawiszem ZW do WP-zlecenie
2 ustawić w zleceniu prawidłowy sposób rozliczenia reklamacji (Uznana lub nieuznana) na pozycjach apl. Zlecenia/Lista zleceń - klawisz (Braki/Rekl.)
3. w apl Magazyn/Zlecenia/Dokumenty do wysyłki/Dok. mag do Reklamacji dla
zatw. sped -wystawić odpowiednie dokumenty. Dla nieuznanej pozycji wystawi się WZ, a
dla uznanej WP.