1. Przygotować nową listę produkcyjną w systemie CUTTER zawierającą dołączane wycinki. Wycinkom należy przypisać odpowiedni(zazwyczaj kolejny) numer grupy.
2. Wykonać transfer listy produkcyjnej do programu COPT.
3. W programie COPT wczytać optymalizację, która ma być aktualizowana. Dołączyć dane naciskając przycisk . W oknie renumeracji najlepiej ustawić wartość zero dla numeracji grup oraz numeracji stojaków.
4. Jeżeli cięcie optymalizacji zostało już rozpoczęte należy w zakładce Parametry programu COPT zaznaczyć które tafle zostały już wycięte. To spowoduje że układ wycinków na tafli te nie będzie zmieniany podczas ponownej optymalizacji cięcia.
5. Zapisać nowo utworzoną optymalizację.
6. Zapisać wyniki optymalizacji (ewentualnie zrobić wydruki) poprzez opcję Wydanie. Zapisane wyniki optymalizacji są potrzebne do wczytania w systemie CUTTER.
7. Korzystając z opcji Nadgraj na stołach tnących w łatwy sposób można zaktualizować pakiet zawierający optymalizację na stole. Pakiet nie może być poprawnie nadpisany jeżeli jest zablokowany w programie CTV, należy więc poinformować łamacza na stole o konieczności nadpisania pakietu. Podczas procedury nadgrywania optymalizacji w pakiecie tworzy się kopia pliku pakietu do wczytania w systemie CUTTER.
8. Odczytać nowe wyniki optymalizacji oraz zawartość zaktualizowanego pakietu w systemie CUTTER